Tanrının yaratdıqları müstəsna olaraq kimlər üçünsə deyil.

ELM MƏNƏVİYYAT QALAKTİK FƏLSƏFƏ PSİXOLOGİYA İLAHİ MÜHAKİMƏ

Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida edin. Məzmur 100.

Çünki Kainatın Yaradıcısı hami ilə Telepatik Yazı vasitəsilə birbaşa əlaqədə olacaqdır.

Səmavi Elm

Əsrlər boyu gözlənilən Vəhy.

Insan doğuluşdan həqiqət axtarışındadır; əsrlər boyunca gözlənilən Vəhy bu bilik dünyası üçün əyan edilir; sizin Yaradanınız dünyaları inkişaf etdirmək üçün Canlı Doktrinalardan istifadə edir; keçmişdə O sizə Musanın Qanununu göndərmişdir; ondan sonra Xristian Doktrinası gəlmişdir; üçüncü isə, hal-hazırda başlanğıc mərhələsində olan Allah Quzusu Doktrinasıdır… ALFA VƏ OMEQA

Siz kitabları bir toxunuşla yükləyə bilərsiniz.

İnsan tərcüməsi layihəsinə xoş gəlmisiniz.

Biz Alfa və ya başlanğıc mərhələdə olan tərcümələri təqdim edirik. Bu Mesaj İspan dilində yazılmışdır.

Planetar İctimaiyyət bu tərcümələri yoxlamalıdır. Çünki bu yolla ən yaxşı tərcümə təklifləri müəyyən olunur.

Bu səmavi rəsm göstərir ki, hər bir ədalət varlıqların çoxaldıqları kimi əmələ gəlir; bütün insan ruhları bu ədaləti Səmavi Padşahlıqda görmüşlər; çünki öz ədalətini görmək imkanı hər bir kəsə verilmişdir; Səmavi Padşahlıqda hər şey mövcuddur; ruhi nöqteyi-nəzərdən heç kəs bu dünyaya kor gəlmir; ədalət sizin hərəkətləriniziə uyğunlaşır; çünki hər bir kəs özü üçün cənnət yaratmağa söz vermişdir; ədalətin qanunu Canlı Vəsiyyətlərdədir; hansı ki sizin üçün də eyni ölçü ilə ölçüləcəkdir; sizin hər bir fikiriniz niyyətə malikdir; və hər bir niyyət Padşahlıqda fiziki və canlı olur; niyyət ruhun onunla qanununsuzluq etdiyi zaman mühakimə olunur; insan bədəni maqnetik qanunların məhsuludur; hansılar ki makrokosmosdan alınmışdırlar və ilahi qanunlar adladırılırlar; Kimlər ki, mikroskopik anlayışda ilahiliyi inkar edir, Atanı inkar etmiş olur; Kim ki Öz uşaqları üçün ən yaxşısını istəyir; və o kəslər ki Atanı inkar edirlər, öz əbədiliyini inkar etmiş olurlar…

ALFA VƏ OMEQA

Səmavi Elm

Alfa və Omeqa kolossal Telepatik Yazının müəllifidir. O Çili və Peruda 1978-ci ilə qədər 4000 tumar yazmışdır.

Səmavi Elm Telepatik Yazıdır; və onun rəmzi Allah Quzusudur.

İlahi Vəhy haqqında Tumar və Quzu (5-ci Fəsil) kimi Vəhy kitabında qabaqcadan xəbər verilmişdir.

Bu Möhürlərin Vəhyidir; və bunun mənası ondan ibarətdir ki, Ata tərəfindən göndərilmiş tək bir insan kimi, yalnız sən Allah Quzusunun tumarlarını yaza bilərsən.

Vəhy bütün Yer üzərinə yayılacaqdır və bütün dünya dillərinə tərcümə olunacaqdır; və elə bir tərcüməçi olmayacaq ki, bu işdə iştirak etməsin; çünki hər bir tərcümə olunmuş hərf qazanılmış nur hissəciyidir.-

Allah Quzusunun bütün Vəhyi nazik kağızdan və kartondan olan tumarlarda olacaqdır ki; dünyaya verilmiş yazı icra oluna bilsin; Yazılarda olan görüntülərin birində tumarlar haqqında bəhs edilir; və onlarda olan biliklər sonsuzdur.- 

Bu Səmavi Elm hər şeyin mənşəyini və nələrin baş verəcəyini izah edir.

Müəllif: ALFA VƏ OMEQA.-