Tanrının yaratdıqları müstəsna olaraq kimlər üçünsə deyil.

ELM MƏNƏVİYYAT QALAKTİK FƏLSƏFƏ PSİXOLOGİYA İLAHİ MÜHAKİMƏ

Səmavi Elm

Əsrlər boyu gözlənilən Vəhy.

Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida edin. Məzmur 100.

Çünki Kainatın Yaradıcısı hami ilə Telepatik Yazı vasitəsilə birbaşa əlaqədə olacaqdır.

Siz kitabları bir toxunuşla yükləyə bilərsiniz.

Səmavi Elm

Alfa və Omeqa kolossal Telepatik Yazının müəllifidir. O Çili və Peruda 1978-ci ilə qədər 4000 tumar yazmışdır.

Səmavi Elm Telepatik Yazıdır; və onun rəmzi Allah Quzusudur.

İlahi Vəhy haqqında Tumar və Quzu (5-ci Fəsil) kimi Vəhy kitabında qabaqcadan xəbər verilmişdir.

Bu Möhürlərin Vəhyidir; və bunun mənası ondan ibarətdir ki, Ata tərəfindən göndərilmiş tək bir insan kimi, yalnız sən Allah Quzusunun tumarlarını yaza bilərsən.

Vəhy bütün Yer üzərinə yayılacaqdır və bütün dünya dillərinə tərcümə olunacaqdır; və elə bir tərcüməçi olmayacaq ki, bu işdə iştirak etməsin; çünki hər bir tərcümə olunmuş hərf qazanılmış nur hissəciyidir.-

Allah Quzusunun bütün Vəhyi nazik kağızdan və kartondan olan tumarlarda olacaqdır ki; dünyaya verilmiş yazı icra oluna bilsin; Yazılarda olan görüntülərin birində tumarlar haqqında bəhs edilir; və onlarda olan biliklər sonsuzdur.- 

Bu Səmavi Elm hər şeyin mənşəyini və nələrin baş verəcəyini izah edir.

Müəllif: ALFA VƏ OMEQA.-