Dievo dalykų yra universalus; nėra išskirtinis niekam.

MOKSLAS MORALĖ GALAKTIKOS FILOSOFIJA PSICHOLOGIJA DIEVIŠKA TEISYBĖ

Dangaus Mokslas

Apreiškimas lauktas šimtmečius.

Melskitės dėl DIEVO džiaugsmo visoje žemėje. Psalmės 100.

Dėl Visatos Kūrėju bus tiesiogiai bendrauti su visais; per telepatinį Rašto.

Paspaudę jūs galite parsisiųsti knygas.

Sveiki atvykę į žmonių vertimų projektą.

Mes pristatome Telepatinės Žinios Alpha ar pradinės stadijos vertimą.

Šis pranešimas buvo parašytas Ispaniškai.

Planetos Bendruomenė turi patvirtinti šiuos vertimus. Tokiu būdu išrenkant geriausius vertimu. 

Šis dangiškasis paveikslas rodo, kad kiekviena teisybė ateina tuo pačiu būdu kaip gyviai užgimsta; visos žmogiškosios dvasios mate šią tiesą Dangiškojoje Karalystėje; kadangi pamatyti savo tiesą buvo suteikta kiekvienam; viskas kas egzistuoja Dangiškojoje Karalystėje; niekas neateina aklai į šį pasaulį kas liečia dvasingumą; teisingumas įtakoja jūsų veiksmus; kadangi kiekvienam yra pažadėta susikurti savo rojų; teisingumas yra Gyvųjų Įsakymų įstatymuose; kurie yra tas matmuo pagal kurį jūs būsite matuojami; kiekviena iš jūsų idėjų turi paskata; ir kiekviena paskata tampa fizine ir gyvena Karalystėje; pagal paskatą yra teisiama kai ji naudota kai siela padarė nusižengimą su ja; žmogaus kūnas tai magnetinių dėsnių produktas; visatos išdava, vadinama dieviškais dėsniais; Tas kuris neigia esąs dieviškas savo mikroskopiškoje aplinkoje, jis paneigia Tėvą; Kas nori gero Savo vaikams; ir tas kuris paneigia Tėvą, paneigia savo paties amžinybę…

Parašyta ALPHA ir OMEGA.-

Dangaus Mokslas

Alpha ir Omega yra kolosalaus Telepatinio Rašto autorius. Jis parašė 4000 raštus nuo 1978 Čilėje ir Peru.

Dangaus Mokslas yra Telepatinis raštas; ir jo simbolis yra Dievo Avinėlis.

Šis dieviškas Apreiškimas yra aprašytas  Avinėlio Raštuose (skyrius 5).

Tai yra Atspaudų Apreiškimas; ir jis reiškia, kad yra tik vienas atsiųstas Tėvo, kuris gali būti rašomas Dievo avinėlio raštuose.

Apreiškimas bus paskleistas po visą Žemę ir bus išverstas į visas pasaulio kalbas; ir nebus vertėjo, kuris nedalyvaus tame; nes dėl kiekvienos išverstos raidės bus suteiktas vienas šviesos taškas.

Visi Dievo Avinėlio Apreiškimai bus plono popieriaus ritiniuose ir kartone; raštas bus pripildytas ir atiduotas pasauliui; ritiniai bus viename vizijos Raštų; ir nėra jų išminties ribų.

Tai Dangaus Mokslas, aiškinantis visų dalykų kilmę ir tai kas laukia.

Parašyta: ALPHA IR OMEGA.-