Seleccionar página

ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

ਵਿਗਿਆਨ ਨੈਤਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਇਨਸਾਫ਼

ਅਲੋਕਿਕ ਵਿਗਿਆਨ

ਇਸ ਵਹੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ।

ਪੂਰਨ ਧਰਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਂਸਾ ਕਰੋ । ਭਜਨ 100 ।

ਕਿਉਂਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਟੈਲੀਪੈਥਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰਿਏ ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਮਾਨਵ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਲੀਪੈਥਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੂਵਾਦ, ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂ ਅੱਲਫਾ ਪੜਾਵ ਤੇ

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਗ੍ਰਹਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਧੀਆ ਅਨੂਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੈ

ਅਲੋਕਿਕ ਵਿਗਿਆਨ

ਅਲੋਕਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਟੈਲੀਪੈਥਿਕ ਹੈ ; ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੈਮ ਆੱਫ ਗਾੱਡ ਹੈ

ਐਲਫਾ ਅਤੇ ਔਮੇਗਾ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੈਲੀਪੈਥਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਲ ਅਤੇ ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1978 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4,000 ਸਕਰੋਲ ਲਿਖੇ

ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਟੈਂਪਸ ਦੀ ਵਹੀ ; ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਰਥ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਮ ਆਫ ਗਾੱਡ ਦੇ ਰੋਲ

ਅਲੋਕਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਵਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੂਵਾਦਤ ਕਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ; ਅਤੇ ਅਜੀਹਾ ਕੋਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਲਏਗਾ ; ਕਿਉਂਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਿਨਪੋਇਂਟ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ

ਐਲਫਾ ਅਤੇ ਔਮੇਗਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ

ਲੈਮ ਆੱਫ ਗਾੱਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਥੀ ; ਪਤਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਰੋਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ; ਕਿ ਵਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ; ਵਹੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ; ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ