Rzeczy Boga jest uniwersalne; Nie jest wyłączna dla nikogo.

NAUKA MORALNOŚĆ FILOZOFIA GALAKTYCZNA PSYCHOLOGIA BOSKA SPRAWIEDLIWOŚĆ

Niebiańską Nauką

Objawienie wyczekiwane przez stulecia.

Niech cała ziemia chwali radość Panu. Psalm 100.

Bo Stwórca Wszechświata będzie w bezpośredniej komunikacji ze wszystkimi; Poprzez Biblię Telepatyczną.

Możesz pobrać Księgi jednym kliknięciem.

Witamy w projekcie ludzkiego tłumaczenia.

Przedstawiamy wam ludzkie tłumaczenie Telepatycznej Wiadomości w swej początkowej fazie.

Ta wiadomość została zapisana w języku hiszpańskim.

Wspólnota Planetarna musi ocenić te tłumaczenia. W ten sposób otrzyma propozycje z lepszymi tłumaczeniami.

Niebiańską Nauką

ALFA I OMEGA jest autorem olbrzymiego Telepatycznego Pisma, zapisał 4 000 zwojów w języku hiszpańskim do roku 1978 w Chile i Peru.

Niebiańska nauka jest tym samym Telepatycznym Pismem ; a jej symbolem jest Baranek Boży.

To boskie Objawienie jest ogłoszone w księdze Apokalipsy jako Zwój i Baranek (rozdział 5)

Oto Objawienie Pieczęci; a oznacza to, że tylko jeden Wysłannik Ojca może zapisać Zwoje Baranka Bożego.-

Całe Objawienie Baranka Bożego ma być zapisane na tekturowych zwojach i cienkim papierze; tak że Pismo dane światu wypełni zwoje figurujące w jednym z objawień Pisma; a jego wiedza nie ma końca. Nowe Objawienie jest potwierdzeniem Świętych Pism.

Objawienie rozprzestrzeni się na całej Ziemi; będzie przetłumaczone na wszystkie języki świata; nie będzie tłumacza który nie będzie miał w tym swojego udziału; albowiem za każdą przetłumaczoną literę, zyskują punkt światła.

Napisane przez: ALFA I OMEGA