දෙවියන්ගේ දේ කිසිවෙක්ට තනිව අයත් නැත.

විද්‍යාව සදාචාරය මනෝවිද්‍යාව තාරකාවේදය දිව්‍යමය යුක්තිය

පෘතුවි වැසියනි, සතුට ඉල්ලා දෙවියන්ට යාඥා කරන්න. ගීතිකා 100.

විශ්වයේ නිර්මාතෘ පරචිත්ත විජානනය තුළින් සෑම කෙනෙකු සමඟම කෙලින්ම සන්නිවේදන කරනු ඇත.

ආකාශ විද්යාව

මෙම අනාවරණය වෙනුවෙන් සියවස් ගණනාවක් බලා සිටින ලදි.

එම අනාවරණය පෘතුවිය පුරාම පැතිරෙනු ඇත.සෑම භාෂාවකටම පරිවර්තනය වනු ඇත.එයට සහභාගී නොවන පරිවර්තකයකු නොසිටිනු ඇත; මන්ද පරිවර්තනය කෙරෙන සෑම අකුරකටම ආලෝක කිරණක් ප්‍රධානය කෙරෙනු ඇත.

ඇල්ෆා සහ ඔමේගා

ඔබට ක්ලික් කිරීමෙන් මෙම පොත පහසුවෙන්ම බාගත හැක.

ආයුබෝවන්,ඔබව මිනිස් පරිවර්තනය කිරීමේ ව්‍යපෘතියට පිලිගනිමු.

අප පරචිත්ත විජානනය පණිවිඩයේ පරිවර්තන ඉදිරිපත් කරන්නේ එහි ආරම්භක හෝ ඇල්ෆා අදියරෙනි.

මෙම පණිවිඩය රචනා කොට තිබුණේ ප්‍රංශ භාෂාවෙනි.

ග්‍රහ ප්‍රජාව මෙම පරිවර්තන අනුමත කළ යුතුය.එමගින් යෝජනා වන්නේ හොඳම පරිවර්තන වේ.

ආකාශ විද්යාව

මෙම මහා පරිමාණ පරචිත්ත විජානන ලියැවිල්ලේ කතෘන් ඇල්ෆා හා ඔමේගා වේ.ඔහු 1978 වසර වන විට චිලී හා පේරුවලදී ශුද්ධ ලියැවිලි 4000 ක් පමණ රචනා කොට ඇත.

අභ්‍යවකාශ විද්‍යාව යනු පරචිත්ත විජානන ලියවිල්ල වන අතර එහි සංකේතය දෙවියන්ගේ බැටළුවා වේ.

මෙම අනාවරණය පිළිබඳව අනාවරණ පොතේ ශුද්ධ ලියවීල්ල සහ බැටළුවා (5 වැනි පරිච්ඡේදය) ලෙස කලින් අනාවැකි පවසා ඇත.

මේ දැක්වෙන්නේ මුද්‍රා වල අනාවරණයයි; එයින් අදහස් කෙරෙනුයේ පියාණන් විසින් එවනු ලැබූවක් පමණක් යන්නයි,ඔබට දෙවියන්ගේ බැටළුවාගේ ශුද්ධ ලියැවිල්ල ලිවිය හැක.

දෙවියන්ගේ බැටළුවාගේ සියලුම අනාවරණ තුනී කඩදාසි හා ඝන කඩදාසි වලින් නිම වූ සන්නස් වල ලියැවි ඇත; ලෝකයට දායාද කිරීමෙන් අනතුරුව ශුද්ධ ලියැවිල්ල සම්පුර්ණ වනූ ඇත,ඒවායේ දැනුමට කෙලවරක් නොවනු ඇත.

ඇල්ෆා සහ ඔමේගා