Gjërat e Perëndisë janë Universal; Nuk është ekskluzive për askënd.

SHKENCË MORALE FILOZOFIA GALAKTIKE PSIKOLOGJI DREJTËSI HYJNORE

Shkenca Qiellore

Zbulesa ka pritur për shekuj me rradhë.

Lavdi dhe gëzim ZOTIT, nga e gjithë bota.  Psalmi 100.

Sepse Krijuesi i Universit do të jetë në komunikim të drejtpërdrejtë me të gjithë; Nëpërmjet Shkrimit të Telepatikës.

Ju mund t’i shkarkoni librat me një klikim.

Alfa dhe Omega, është autori i Shkrimit Telepatik kolosal. Ai ka shkruar 4.000 pergamena deri në vitin 1978 në Kili dhe Peru.

Shkenca Qiellore, është Shkrimi Telepatik; dhe simboli i tij është Qengji i Perëndisë.

Kjo Zbulesë hyjnore parathuhet në Librin e Zbulesës si Rrotulla dhe Qengji (Kapitulli 5).

Këtu është Zbulesa e Vulave; dhe do të thotë që vetëm një i dërguar i Atit, mund të shkruajë rrotullat e Qengjit të Perëndisë.

Kjo Shkencë Qiellore, shpjegon origjinën e të gjitha gjërave dhe shpall atë që do të vijë.

Zbulesa ka pritur për shekuj me rradhë.

Zbulesa do të përhapet në të gjithë botën, dhe do të përkthehet në të gjitha gjuhët e botës; dhe nuk do të ketë asnjë përkthyes që nuk merr pjesë në të; sepse për çdo shkronjë të përkthyer, është një pikëz drite e fituar.

E gjithë Zbulesa e Qengjit të Perëndisë, do të jetë në rrotulla letre të hollë dhe kartoni; që shkrimet të përmbushen, t’i jepen botës; rrotullat përmbahen në një prej vizioneve të Shkrimeve të Shenjta; dhe dija e tyre nuk ka fund.

Shkruar nga: ALFA DHE OMEGA