Mali ya Mungu, sio ya mtu yeyote pekee

SAYANSI MAADILI FALSAFA YA KIGALAKSI SAIKOLOJIA HAKI TAKATIFU

Sayansi ya Angani

Ufunuo ulisubiri kwa karne.

Sifa za furaha kwa Bwana, dunia nzima. Zaburi 100

Kwani muumba wa ulimwengu atakuwa katika mawasiliano moja kwa moja na nyote, kupitia Maandiko ya Kitelepathia.

Sayansi ya Angani

Alpha na Omega, ndiye Mwandishi wa Maandiko ya Kitelepathia ya hapa duniani. Ameviandika vitabu 4000 hadi mwaka wa 1978 katika Chile Peru.

Ufunuo huu Mtakatifu umetabiriwa katika kitabu cha Ya Ufunuo kama kitabu na Mwana Kondoo (Sura ya 5).

Sayansi ya angani, hueleza asili ya vitu na hutangaza kitakacho kuja.

Ufunuo utaenezwa kote duniani, na utatafsiriwa katika lugha za duniani; na hakuna mtafsiri yeyote atakayekosa kuhusika; kwa sababu kwa kila herufi iliyotafsiriwa, ni nukta ya mwangaza ulioshindwa.

Ufunuo ulisubiri kwa karne.

Sayansi ya angani, ndiyo Maandishi ya Kitelepathia; na ni ishara yake ni Mwana Kondoo wa Mungu

Huu ni ufunuo wa Mihuri; na ina maana kuwa ni yule aliyetumwa na Baba, unaweza kuviandika vitabu vya Mwana Kondoo wa Mungu

Ufunuo wote wa Mwana Kondoo wa Mungu, utakuwa katika vitabu vuyenye karatasi nyembamba na kadibodi; kuwa Maandiko yaweze kutimizwa, dunia ikipatiwa; vitabu vimo katika moja ya maono ya Maandiko; na hakuna mwisho kwa Maarifa yake.

Kimeandikwa na ALPHA NA OMEGA