इश्वरका चिजहरु, कोहीलाई पनि अनुमति छैन |

बिज्ञान नैतिक ग्यलेक्टिक दर्शन दर्शन इश्वरीय न्याय

सबै पृथ्वीले लर्डको आनन्दको लागी प्राथना गर | भजन १००

ब्रह्माण्डको सृजनाकारको लागी सबैसंग सिधा संचार हुनेछ; दिव्यदृष्टि धर्मशास्त्रको माध्यमबाट|

आकाशीय बिज्ञान

शताब्दीऔंको लागी प्रकटले प्रतिक्षा गरेको थियो |

प्रकट पृथ्वी भरि छरिन सक्ने छ;  र संसारका सबै भाषाहरूमा अनुवाद हुनसक्छ; र कुनै त्यस्तो  दोभासे हुनेछैन जो यसमा भाग नलिएको होस्; किन भने हरेक अक्षर अनुवादित हुनेछन; उज्यालोको अंकित हो जुन बिजयी भएका छन् |

एक क्लिकले तपाईले किताब डाउनलोड गर्न सक्छौ |

मानब अनुवादको परियोजनामा स्वागत छ.

हामीले दिव्यदृष्टि सन्देशको अनुबाद प्रस्तुत गर्दछौ, यसको अल्फा चरणमा वा शुरुमा

यो सन्देश स्पानिश भाषामा लेखिएको थियो |

ग्रहका समुदायले यी अनुवादहरू योग्य बनाउनु पर्छ | यो तरिकामा राम्रो अनुवाद सहितको प्रस्ताबहरुका लागी |

हो सानो छोरा; यो स्वर्गीय रेखा चित्रले देखाउछ कि जसरी बस्तुहरु पून: उत्पादन हुन्छन त्यसरी नै हरेक न्याय बाहिर आउंछ; स्वर्गको राज्यमा सबै मानब आत्माहरुले यो न्याय देखे; ’cause हरेकलाई ’emको आफ्नो न्याय हेर्न दिइएको थियो; स्वर्गको राज्यमा सबै चिज अस्तित्वमा छ; जहाँसम्म आध्यात्मिकता चिन्तन छ यो संसारमा कोहि पनि अन्धो आउंदैन; न्याय तिम्रो कार्यमा समायोजन हुन्छ; ’cause हरेकले ’emको आफ्नो स्वर्ग बनाउन हरेक एकले बाचा गरेको हुन्छ; जीबीत इश्वरीय आदेशमा न्यायको आफ्नो कानुन छ; त्यो त्यहि डोरी हो जुनसंग तिमी नापिने छौ; तिम्रा प्रत्येक धारणाहरुको एउटा चाहाना छ; र प्रत्येक चाहाना राज्यमा भौतिक र जीबीत बन्छ; जब आत्माले योसंगै उलंघनको अपराध गर्छ चाहाना मूल्यांकन हुन्छ; मानवीय शरीर चुम्बकीय कानुनहरुको एउटा उत्पादन हो; स-साना टुक्राहरुबाट बिशाल धारणा बनेको, र इश्वरीय कानुनहरु भनिन्छ; सूक्ष्मरुपमा इश्वरीय हुन जसले इन्कार गर्छ, त्यसले पितालाई इन्कार गर्छ; जो आफ्ना सन्तानहरुको लागी राम्रो चाहनुहुन्छ; र जसले पितालाई इन्कार गर्छ, उसको आफ्नो अनन्तको इन्कार गर्छ; ’cause अनन्त स्वर्गमा तिनिहरुले आफ्नै दिमाग अध्धयन गर्छन; र आत्मामा जब ती स्वर्गीय प्रानिहरुले अध्ययन गर्छन, ’emले न्यायद्वारा त्यसो गर्छन; जसले पितालाई इन्कार गर्छ, जीवित स्वर्गले पनि ’emलाई भित्र लैजान इन्कार गर्छ…

अल्फा र ओमेगा

आकाशीय बिज्ञान

प्रकट पृथ्वी भरि छरिन सक्ने ;  संसारका सबै भाषाहरूमा अनुवाद हुनसक्छ; कुनै त्यस्तो  दोभासे हुनेछैन जो यसमा भाग नलिएको होस्; किन भने हरेक अक्षर अनुवादित हुनेछन; उज्यालोको अंकित हो जुन बिजयी भएका छन् |

अल्फा ओमेगा, बिशाल दिव्यदृष्टि धर्मशास्त्रको लेखक हो | उनले ४००० रोलहरु चिली पेरुमा १९७८ को समयसम्म लेखेका थिए |

आकासिय बिज्ञान दिव्यदृष्टि धर्मशास्त्र हो; यसको संकेत इश्वरको दुत हो |

रोल दुतको रुपमा प्रकटको किताबमा यो इश्वरीय भविष्यबाणी गरिएको (भाग ) |

यो आकासीय बिज्ञानले सबै चिजहरुको उत्पत्तिको वर्णन गर्दछ के आउन घोषणा गर्दछ |

इश्वरको दुतको सबै प्रकट गत्तामा पातलो कागजको रोलमा हुनेछ; त्यो धर्मशास्त्र पुरा हुन सक्नेछ, संसारलाई दिइएको; धर्मशास्त्रको एउटा दृस्टीमा रोलहरु रहेका छन्; ’emको ज्ञानको कुनै अन्त्य छैन |

अल्फा र ओमेगाबाट लिखित.-

यहाँ मोहरको प्रकट छ; र यसको मतलब यो हो कि पिताद्वारा एउटा मात्र पठाइएको हो, तिमीले ईश्वरको दुतको रोलहरु लेख्न सक्छौ |