इश्वरका चिजहरु, कोहीलाई पनि अनुमति छैन |

बिज्ञान नैतिक ग्यलेक्टिक दर्शन दर्शन इश्वरीय न्याय

आकाशीय बिज्ञान

शताब्दीऔंको लागी प्रकटले प्रतिक्षा गरेको थियो |

सबै पृथ्वीले लर्डको आनन्दको लागी प्राथना गर | भजन १००

ब्रह्माण्डको सृजनाकारको लागी सबैसंग सिधा संचार हुनेछ; दिव्यदृष्टि धर्मशास्त्रको माध्यमबाट|

एक क्लिकले तपाईले किताब डाउनलोड गर्न सक्छौ |

मानब अनुवादको परियोजनामा स्वागत छ.

हामीले दिव्यदृष्टि सन्देशको अनुबाद प्रस्तुत गर्दछौ, यसको अल्फा चरणमा वा शुरुमा

यो सन्देश स्पानिश भाषामा लेखिएको थियो |

ग्रहका समुदायले यी अनुवादहरू योग्य बनाउनु पर्छ | यो तरिकामा राम्रो अनुवाद सहितको प्रस्ताबहरुका लागी |

आकाशीय बिज्ञान

प्रकट पृथ्वी भरि छरिन सक्ने ;  संसारका सबै भाषाहरूमा अनुवाद हुनसक्छ; कुनै त्यस्तो  दोभासे हुनेछैन जो यसमा भाग नलिएको होस्; किन भने हरेक अक्षर अनुवादित हुनेछन; उज्यालोको अंकित हो जुन बिजयी भएका छन् |

अल्फा ओमेगा, बिशाल दिव्यदृष्टि धर्मशास्त्रको लेखक हो | उनले ४००० रोलहरु चिली पेरुमा १९७८ को समयसम्म लेखेका थिए |

आकासिय बिज्ञान दिव्यदृष्टि धर्मशास्त्र हो; यसको संकेत इश्वरको दुत हो |

रोल दुतको रुपमा प्रकटको किताबमा यो इश्वरीय भविष्यबाणी गरिएको (भाग ) |

यो आकासीय बिज्ञानले सबै चिजहरुको उत्पत्तिको वर्णन गर्दछ के आउन घोषणा गर्दछ |

इश्वरको दुतको सबै प्रकट गत्तामा पातलो कागजको रोलमा हुनेछ; त्यो धर्मशास्त्र पुरा हुन सक्नेछ, संसारलाई दिइएको; धर्मशास्त्रको एउटा दृस्टीमा रोलहरु रहेका छन्; ’emको ज्ञानको कुनै अन्त्य छैन |

अल्फा र ओमेगाबाट लिखित.-

यहाँ मोहरको प्रकट छ; र यसको मतलब यो हो कि पिताद्वारा एउटा मात्र पठाइएको हो, तिमीले ईश्वरको दुतको रोलहरु लेख्न सक्छौ |