ALFA I OMEGA

WIÑAY KAMAQPA TEQSIMUYUMAN WILLAKUYNIN, ISKAY WILLAKUYPI

Mensaje Telepático Alfa y Omega Quechua

WIÑAY KAMAQPA TEQSIMUYUMAN WILLAKUYNIN, ISKAY WILLAKUYPI; ÑAUPA WILLAKUYQA PAKASQA KARAN ROCA RELIGIOSA NISQAWAN.-

Ari wawaykuna, paqarikunmi kay kawsayman cheqaqta maskhaspan; qallarikuntaqmi teqsimuyupi maskaqkunapaq yachayta, kay Revelación pachaq pachaq watakunapi suyasqa; Dios Kamaqniykichisqa imaymana doctrinakunawanmi yanapachikun teqsimuyukunata puririchinanpaq; ñaupaqpachapiqa Ley Mosaicatan apachimuran, qhepantataqmi Doctrina Cristianata; kinsa kutimpitaq qallarichin Doctrina del Cordero de Dios nisqata; kay Doctrinan sutinchasqa kanqa Ciencia Celeste; qallariynintaq kan imaymana kay pachapi kamasqanwan; Dios kamaqniykichisqa telepatía qelqaqawanmi llapan kawsayninman masttarin willakuyninta; ñawpaq pachapiqa willakuq profetakunaqa chasqiranku doctrinakunata telepatiawanmi, imanaqtinchus llapan imaymanakunaq qallariynin kan, imaynapin kamasqa karanku ima; kay Doctrina del Cordero de Diospaqqa manan kanchu tukukuyunin, imanaqtinchus teqsimuy Hanaq Pachapaqpas mana kallantaqchu; chayraykun mast’arikun llapan pachapi; t’ijrasqan kanqa imaymana simiman, reqsichikuynintaqmi nishu chaskisqa kanqa, hinaspa urmaychinqa materialismo otaq capitalismo explotador nisqata; imanaqtinchus mosoq hamut’ay kay pachaman chayarin kikin hamut’ay Milenio de Paz nisqamanta; Dios Kamaqniykichispaq doctrinankunaqa pasaqpaqmi t’iqrarin kausaynin pachakunata; imaynachus ñawpaq pachapi karan hinata; mosoq revelación nisqaqa kunan espiritukunaq mañakusqanmi kasian, chaytaqmi hunt’akun; imaymana kawsayniykichis mañakusqan karan, hinaspa hunttarikullantaq; mosoq revelacionqa saminchasqa Willca Q’elqakunaq qatiqninmi; hoqmi kay masqariq Willca Qelqa yachaykunamanta, hoqtaqmi religioso kayqa; ñaupa kaqqa wiñaypaqmi, imanaqtinchus qankunaq espirituykichis maskhan maymantachus paqariran chayta; iskay nisqaqtaqmi iñiy qhatuq; llapan religion niskaqunaqa huchachasqa kanqa llapan teqsimuyupi, Doctrina del Cordero de Dios nisqapiqa; sutichasqa religionkuna causaq runakuna hamuttayninpi t’aqanku teqsimuyuta iñiyninpi; manan kanchu derechunninku chayta ruwanankuqap; qonqarankuchu hoqlla Dios Kamaqniychis kasqanta, hoqlla cheqaq kasqanta; saqrallan paykikin t’aqakun; religioso runakunaqa kikin fariseokuna Roma ñawpaq llaqtamanta kanku; mañakuranku Dios Kamaqniykichista hoqmanta paqarimuyta mana allin ruwasqankuta allchanankupaq; hinaspa hunt’asqa karan mañakusqanku; ama qonqaychischu espíritu religiosokuna qankuna hina llapanmi pruebasqa kanquichis ajllasqa kawsayniykichispi; qankuna qaqa espiritukunayuq ruwarankichismi kikin ruwaskakunata uk pachakunapi; t’aqarankichismi hoq huñuskakunata; saqemurankichismi pantaykunata hoq kawsaykunapi; mana kasukuspa hunttankichis rumi iglesiakunata askha pachakunapi; hinallataq yapamanta ruankichis kay pachapi; chayrayku juzgaska kanquichis qallariypi; qankuna mana allinkunata ruwaspa Anti- Cristomanmi tukunkichis; hinallataq llapan mana kamachiyniykunata hunt’aqkunapas; qankunan ninkichis Saminchasqa Mama Iglesia nispa; noqataqmi niykichis manan ni pipas samichu nitaq saminchasqapas kanchu kay pachapi; cheqaq allin sonqoqa manan titulokunata maskanchu; Hanaq Pachapiqa mana reqsikunchu; huc’huy pachaykichispipas mana riqsisqachu; Dios Kamaqniykichis, wakin profeta willakuqkunallan reqsinku kay pachataqa; imaraykuchus hatun teqsi muyu Hanaq Pacha kawsariq Jehova-Diospaqka mana tukukuyniyuqmi; picha ninmay hatun kani manan chhaynachu; qankuna raykun ramera seq’e qelqakun; qankunan qhatunkichis kamachikuyniywan; Ñausakunan Ñausakunata Pusanku; qankuna uq ñawsakunaman mana allinman apanquichis; mosoq Doctrina mast’arikuqtinqa t’aqarikunqan kankunallapaq munakuyniyquichis qaqa qaqkuna; qaqa seq’eqa manan wiñaykawsaypaqchu kan; kay pachaqa tukukuqllan, manan wiñaypaqchu; qankuna nishankichis wiñaypaqmi igleshanchisqa nispa; hamuq tiempo nisqa horqosunkichismi kay pantaymanta; allin sonqoyuq runakunallan wiñaypaqqa kawsanqaku; manan mana allin yachachiqkuna, pantaqkunaqa; ñawpaq pachapiqa Phiwi Wawayqa niran Kay q’aqa hawanpin Iglesiayta ruasaq, nispa chaytaqa niran hamuq pachata qhawarispa; imanaqtinchus Trinidad Solar nisqaqa llapan pachapin kashan; hinallataq llapan kawsaypachakunapipas; Ñaupaq Pacha, Kay Pacha, Hamuq Pacha ima; ¿imatataq rikuran? Rikuran llapan huchayniykichista; rikuranmi imaynata mana huchayuqta, mana qankuna hina hamut’asqanmanta qhatikachasqaykista; rikuranmi imaynatan ninaman kachayurankichis, rikuranmi imaynata hatun yachaqkunata, qelqaqkunata ima qhatikacharankichis, imaraykus pantasqaykichista qhawarichisunkichis; rikurantaqmi imaynata kay pachapi qapaq umalliqkunata coronaranku yachashaspa ch’ulla hatun Rey Kamaqchikuqlla kasqanta ima; paytaqmi Saminchasqa Tayta; paymi qontaq, qechuntaq kawsayta; título Rey nisqaqa Hanaq Pachaqmi; saqratataqmi espíritu rey nikun; Kamachiykunaqa manan pitapas yachachinchu umalliq rey kananpaq; asuan paykunaqa yachachinku imayna ancha allin sonqoyuq kanayquichispaq; rikuranmi imaynata religiosukuna samincharanku arma niskakunata, Diospaq wawankunata sipinankupaq; yachasiaspaykichis saqrakuna kamachikuyniyqa nisiaqtin Ama Wañuchinkichu; chaymantapas rikuranmi imaynata iñiyta qhaturanquichis; rikurallantaqmi espirituykichispi hatun huchakuna kasqanta; aswan allin kanman mana mañakuwaqchischu hoqmanta paqariyta kay pachapi huchakunaykichispaq; qankunaq iñiyniykichisqa mana reqsikunchu Hanaqpachapiqa; mana reqsisqataqmi mana allin kausaykuna Dios Kamaqpa Wawankuna t’aqay munaq; sapallan manqhoswasi reqsisqaqa Hanaq Pachapiqa llank’ayllan; llank’ayqa ñawpa kamachikuyraqmi, manaraq mana rikukuq kay pachapi paqarishaqtin, llank’ayqa ruwakun llapan teqsimuyukunapin; llank’ay manqhoswasiqa manan hayk’aqpas allpamanqa tukunchu; ichaqa wanqhoswasi runakunamanta hallpamanmi tukupun; chaywantaq tukukun kay pachapi mana allin saminchaykuna; kay saminchayqa manan hayk’aqpas yachachikunanchu karan; kay saminchay tiasqan rayku llula kawsaypi teqsimuyupi iskay waranq’awatapi qhepasqata hap’inkichis mana allin kawsayninpi.-

Dibujo Mensaje Telepático Alfa y Omega

Ari wawachay; kay dibujo qelqa Hanaqpachamanta ninmi llapan justiciaq’a runakunaq mirasqan hinan lloqsin; llapan runaq espitukunaqa qhawaranku kay justiciata Hanaq Pachapi; imanaqtinchus llapallaykichis kay justiciata qawarankichis; imaymana llapanpas hanaqpachapiqa kawsan; manan ni pipas ñawsachu kay pachaman espiritunpiq’a hamun; chanin justiciaqa hunt’akunnmi sapanka ruwasqaykichisman hina; imanaqtinchus sapankan kaqkuna ruwakunku hanaqpachanta; chanin justiciaqa kamachikuynin taririkun Hatun kawsariq Mandamientos nisqakunapin; chaykunawanmi tupusqan kankichis; sapanqaykichispaq kanmi hamut’ayniyquichispi hoq munakuyniykichis; hinaspa chay munasqaykichis sut’i kawsaymanmi tukupun Hanaqpachapiqa; hamut’ayniykichis juzgasqa kanqa sichus espirituykichis mana allinta ruwaran kawsayninpi Hatun Kamachikuykunaman hina; runaq kurkunqa Leyes Magnéticas Hanaq Pacha niskamantan paq’arimun; sutinchasqa Leyes Divinas hina; pipas kay pachapi pisinchakun chayqa, pisinchanmi Dios Kamaqninta, pisinchantaqmi wiñaypaq kausayninta; imanaqtinchus mana tukukuq Hanaqpachapiqa ñawinchakun hamut’ayninta; chay angelkunataq ñawinchaspa espirituykichispi juzganku; pichus pisinchan Dios Kamaqninta manan haykuyta atinchu Hanaqpachaman; kay pachapi ruwasqakuna chayarinmi Hanaqpachatapas; maymanña rinkichis chaypas Leyqa kaqllataqmi; kamachiykunaqa kaqllan kay pachapipas, Hanaqpachapipas; t’ijrakun hamuttayniykichis nisqallan; chanin kuskanchaynikisqa espiritualyan; materialista kawsayniyquichisqa manan qhepanmanchu yachariyniykichispiqa; sapan runa espiritupaq cheqaq qayq’a wiñay kawsayllan; manan ripuq kurkun pasaqchu; kurkutaqa mañakuranmi Diospa Hatun Kamaqpa, hinaspataq Pay mañakusqanta qoran; kurku qoyqa manan ajinallachu, kausaqmi, espirituq mañakusqnman hina; kurkupas kawsariqmi Diosman mañakusqanman hina, hinaspa mañakusqanta chaskiran; chayqa llapanpaqmi imakunapas kuskanchasqa qanampaq; materia hinallataq espiritupis chanin dirichuniyuqmi qanku; iskayninku mañakunku, juñunakunku; kayqa reqsisqa kasian Hanaq Pachapi Arca de las Alianzas nisqa sutiwan; imaraykuchus espíritu ruwayqa manan ajinallachu, manan sapallanchu ruwakun, responsabilidadwanmi ruwakun; mana kaqta niyqa pisiyachikunmi, pisiyachikuytaqmi Dios Kamaqta pisiyachin paypi tarikuqta; ¿manachu yachachirasunkichis Kamaqniykichis tukuy teqsimuyupi kasqanta?¿yuyaypi mana yuyaypi ima? Cheqaqmanta yachankichis simillapi; manan kikin yachaynikiychiswanchu; kallpayniyquichiswan, humphiyniykichiswan; Maskharikqa Tarinmi; saminchasqataqmi ñak’arisqanman hina; imanaqtinchus kawsaynikichispiqa atiwaqchismi imaymanata maskayta; ichaqa manan Dios Kamaqnikichista maskaspa kay kausaypi, manan haykunkichischu Hanaqpachamanqa; manan hayk’aqpas mana allin runakunaqa haykurankuchu; aswanpas allin sonqoyuqkuna haykunku; pikunachus ñak’ariyta kawsayninkupi atiparanku; imanaqtinchus paykunan mañakuranku kaykuna kananta Hanaqpachapi; llapan pruebakuna kay kausaypi kasqanqa mañakusqan karan; hinallataqmi qosqa karan; imayna wañuynikichistapas mañakurankichismi; hinallataqmi mañakusqaykichis pruebakunapi mañakurankichis allin cheqaq kawsayta kay pachapi aparinaykichispaq; mana chay hinata ruaspa manapunin hayq’aqpas haykuwaqchischu Hanaqpachaman; mañakullanquichistaq Chunka Mandamiento Kamachikuyniyta; chaywanmi tupusqa kankichis; chhaynallataqmi kanqa kay kawsay pacha tukukunankama; atinkumanmi runakuna mana ñawinchawayta, ichaqa manataqmi atinkumanchu kawsayta mana Kamachiyniypi; chayqa tutayaqmi kan; imanaqtinchus manan hayq’aqpas haykuwaqchischu Hanaqpachaman; sinchi unayta kankichisman mana k’anchayta rikuspa, hinaspaq’a hoqmantaraqmi paqarimunkichisman ñawinchanaykichispaq kawsayniykichista; chayq’a manan taririkunchu pisi atiyniykichispi; chanin kuskachayniykis mañakusqaykichisman hina qallarinmi mana rikukuq hamut’asqaykischismanta; chhaynan, imanaqtinchus huch’uychaqa, allin sonqoyuqqa ñawpaqpipunin kanku llipinpi; qollanan kanku Hanaq Pachapi chanin justiciapi; qollanataqmi Kamaqnikichis Ñaupaqenpi; asuan huch’uycha humaykichispiq’a kasian huch’uy hamut’ayniykichiskunan; sapa p’unchay paqarimuskayquichis; chay huch’uy hamut’ayniykichista mañakunquichis Hanaq Pachapi; ujhu sonccoykichispin kawsarin ichaqa manan rikunkichischu; chay huchuy hamuttaykunan chayarin Hanaqpachaman; paykuna chanin kusqachayta munanku q’ankuna hina; qankuna mañakurankichis kay pachapi paqariyta, paykunapas hinallataq; Kay pacha Hanaqpachawan hoqllan; ima saqeypas llapankupaqmi, hatunkunapaq, huch’uykunapaqpas; mañakunkun ima qawarisqakuna, mana rikukuqkunapas; mañakusqankutataqmi Kamaqninku qon, imanaqtinchus mana tukukuqmi payqa; hamut’asqaykisqa purinmi; llapan teqsimuyuntintan Dios Kamaqnillakichismi yachan hamut’asqaykischista; hinaspa chay huchuy hamuttaskayquichisqa Hanaq Pachapi rijsisqa kasian Hatun Muju Hanaq Pachamanta hina; imanaqtinchus paykunamantan paq’arimun pachaykichiskuna; imanaqtinchus paykunamantan paq’arimun huchuy hanaq pachayniykichis; q’elqasqan kasian ujuq sonccoypi: Sapankayniyquichis lluttarin Hanaq Pachayninta, imanaqtinchus llapallayquichismi Kamaqnikichispa atiyninta, kallpanninta, apanquichis, huchuyllapi; imanaqtinchus taytayquichispas mamayquichispas ahinallatataqmi saq’esunquichis q’ankunaman; Dios Kamaqnikichisqa imaymananpas wawankunapaqmi, tukuy munakuyninwanmi, hunp’ikispa chanintan churan; espirituq kallpanwan; manan imapas kanchu Kamaqnikichispa kamasqanpiqa sasawan tarina; kanqataqmi sasakuna ima tarinapaqpas; imaraykus mana ima saminchasq’kunawanqa manan haykumuaqchischu Hanaq Pachaman; kay pachapi imaymanakuna kaqqa manan Hanaqpachapiqa imapaschu; imaymanaykichispas qankunapaqñan karan; chayraykun qelqasqa karan: Saminchayta Chaskiranku; hatun allin kawsayniyquichisqa manan imapaschu Hanaqpachapiq’a; imapaqñataq sichus chay hatun allin kawsaykuna manan hunttanchu Kamachiyniykunata; chay ruwasqakunaqa yupasqa p’unchayllayuqmi kashan; imanaqtinchus Dios Kamaqniykichisqa qontaq, qechuntaqmi; ima mana allin qawsayniykichiskuna kuchusqan qanqa wiñariynimpi; imapas kay pachapiq’a tukukuqllan; llapa ima ruwaykuna Kamaqniyquichispaq kamachikuyninman hina hunttarikunan; qankunaq mañakusqaykichis hina; ñakariy kawsayniykichispa urmayninqa urmayninmi qanka llaki kawsayniykichismanta; hatun qhawarichiymi kanqa allin sonqoyuq runakunapaq, ñak’ariqkunapaq, pisichasqakunapaq ima; imanaqtinchus llapankupas chanin justiciapi kuskanchasqan kanku Hanaqpachapiqa; manan pipas qhapaqchu paqarimuran nitaq wajchachu kay pachaman; ambicioso runakuna paqarichimuranku; kay saqrakuna hoq kausayllapaq kaqkuna; hinaspaq’a kay pisi hamuttyninkupi, pisi kawsayninkupi, teqsimuyutan pisiyachiranku; kikin teqsimuyu runakuna llapan saqrakunatan justiciapi tupunka; imanaqtinchus mana pipas munanchu kikin espirituq ñak’ariyninta, chinkariyninta; Doctrina del Cordero de Diospa k’anchayminqa kawsaynin pachatan allinman tukuchinqa chhaynan Hanpaqpachapi qelqasqa kashan; pacha teqsimuyupi kawsariqkuna mana kamachikuykunata ruwaran; pachaq pachaq watanninpin Kamachikuqniymi nin Allin Sonqoyuq Runakunaq Maupaqpiqa Kanqa; llapan kamachikuypi; ¿imatan Hanaq Pacha kamachikuykunawan ruwaranquichis? ¿Umallinkuchu munasqay allin sonqoyuqkuna pacha teqsimuyuntinpi, imanaqtinchus paykunan ñawpaqpi kanku imapipas? Manapunin; imanaqtinchus qhawanin llapan allin sonqoyuq runakuna pisinchasqa kasqanta; mana k’ancharinmanchu chay q’elle qhapaq kausaypi ima; ¿imaraykun kay kausayta paqarichimurankichis? ¿Qelqaypichu kashan?; cheqaqtan saqrakuna niykichis llapan mallki filosofíaykichis nisqaqa manan Kamaqninchispa tarpusqanchu, saphinmantan horqosqa kanqa; chhaynan llapan kawsaypa wiñaynin; ¿pin paqarichisurankichis, umalliq rey nisqa kanayquichispaq? ¿Manachu yachanquichis Dios Kamaqnillaykichismi Hatun Umalliq llapan umalliqkunamanta? Kay título rey nisqaqa manan kay pachamantachu; Hanaqpachamantan; saqrataqa sutichakun espíritu-rey nisqa; Kamaqnikichispa kamachiyninkunaqa yachachisunkichis allin sonqonyuq kayta, manan rey kaytachu; cheqaqtan niykichis nobleza sutichasqa nisqamanta runakuna, manan mayqenniykichispas Hanaqpachamanqa haykunqachu; qankunawan kuska mana haykunqallataqchu wawaykichispas kinsakaq t’aqakama; imanaqtinchus Hanaq Pacha kawsariq teqsimuyuynimpi Jehova Diosmanta herencia nisqaqa wawanninkumanmi saqesqa kan; mana pipas kananchu karan vanidoso ni huchuy tiempo yupayninpipas; chhayna kaqtinqa manan Hanaqpachaman haykunmanchu; qhapaq rey nisqakuna, inocente wawayniykichiskunan maldición nisq’ata chayarichisunkichis; qankuna rayku manan haykunqakuchu Hanaqpachaman; qankunawantaq manan haykullanqataqchu sirvientiyniykichis mana allin runakuna; Hanaqpachapiqa reqsirikun allin ruwasqa llanq’ariqkunamanta filosofía nisqa; kaymi kay hatun hamuttay kawsay; mañarikuskan allin sonqoyuq hinallataq chaninchasqa runakuna; llapan kay pachapi rey umalliq nisqakuna vanidoso runakunan kanku, pasaqkunapas; espiritunkupi hoq mana allin kausaykuninkumantan apanku; chay kawsaypi materialista qaqniyoq k’anchayllatan tariranku nitaq ima yachaypas kanchu; phuyukunaq chaupinmanta chikankausay lloqsimun; manan kanchu hoq umalliq saqra teqsimuyupi kay filosofía nisqata aparispa; saqrallan umallishan qallarisqanmanta pacha; rebelakusqanmanta Hanaqpachapi; paywankuskataq tarikullankutaq llapan umalliqkuna, nacionkunamanta kutipakuqkuna, mañakuq reyta runakuna; paykuna Satanaspa gobiernunmantan kanku; llapan espíritu runakuna Hanaq Pachamantan lloqsinquichis; saqrapas chaymantan lloqsimuran; Hanaqpachapi kaspan llapan kawsaykuna hoq kawsaykunata yacharinku uk espiritukunamanta; kay pachapipas kikillanmi; imanaqtinchus Wichaypipas hinallataq Uraypipas kikillanmi; saqra qatikuskankunaqa iñiynimpi tarikunku religiosokunapi, qhapaqkunaqpi, rey niskakunapi, mana allin runakunaq kallpachakuyninpi; ichaqa manan mayqen saqrapas qhepanqachu, Dios Kamaqninchispa kawsariq siminqa llapantan tukuchin allinninman, imayna ñawpaq pachapi hina, kay Ley Mosaica nisqawan, chaymanta Doctrina Cristianawan; kunantaq kay Doctrina del Cordero de Dios nisqawan; Kamaqninchisqa kawsariq siminwanmi tukuchishan aycha pachakunata rimay, kausayman; kasqan rimaynintan kunan nin: Ruakuchun K’anchay, Hinallataq K’anchay Ruarikun; kay rimariymi paq’arichimun llapan Hatun Willca Q’elcakunata; kay rimariymi qomurasunkichis Chunka Kamachikuykunata; kay rimariyllataq kallarispa chaninta juzgasunkichis, chaymantataq kamachikuq kallpawan; imanaqtinchus sapanka espíritu runakunamanta ahinata mañakuran; mañakurankichismi suysusqa, pruebarisqa kanaykichispaq kay Hatun chanin Kuskachaypii; huchuy tiempo yupayninpipas; qallarispa qelqayta ñawinchayta sasachaspa; llapantapas mañakurankichismi; aswan huch’uykunatapas kay Ciencia del Cordero de Dios nisqamantapas; kaymi qawarichisunkis Dios Kamaqnikichispaqqa imapas atikunmi, mana rikukuqpas paypaqqa atikunmi; mana reqsisqa kawsaynikichispas, hamut’asqaykichispas, qawarisqan kasian Hanaqpachamanta; mana yachariy uqhu sonccoyniykichismantapas mañakurankichis; chanin kuskachayq’a kanqa huchuy hamuttayniyquichispaqpas; munasqaykichispaqpas; qankuna hinata mañakurankichis Hanaqpachapi; qonqaytapas mañakuranquichismi paq’ariskayquichismanta ima; imayna ruasqata karankichis; mañakurankichis kay allpa reqsiyta; Kamaqnikichispa k’anchaynintawan, sutichasqa Doctrina del Cordero de Dios chayamuyninta; mañakurankichis qhuyapayasq’a hatun yachaypi kanaykichispaq mosoq Doctrinawan, qonqayllamanta chayarimuq; Doctrina del Cordero de Diosqa ñan unay watataña reqsisqa kanan karan; mana iñiyniyuqkuna, hinallataq qaqa religiosukuna paqaranku; paykunan ñawpaq qelqakunata hap’isanku; paykunan qallariynimpi chaskiranku makinkupi Diospa Rollo nisqa hatun Q’elqa mayttukunata; chaninchasqa kanankuta mañakuranku; sapanka espíritu chaninchasqa taririkun; kay saqrakuna mana iñispa yachariykunata masttarispa, mañakuranku Hatun Sutti Yachay chayarinanpaq kawsayninkuman; mañarikusq’anku hunttakun; imaraykus ichaqa paqaranku Sut’i Hatun rimariyta, imaraykuchus uju sonqonkupi hatun qaqa taririkun; pisi iñiyniyuqmi kanku qawsayninkupi; chaskirinku materialista mana valeq yupaychayta; herencia faraónica nisqata hina; chaymi hatunyachin runaq sonqonta; cheqaqtan niykichis saqrakuna, manan mana allin runaqa haykunqachu Hanaqpachamanqa, manataqmi mana falso ima runapas haykunkallataqchu; mana ima qaqapas haykunqachu; huchaykichis rayku manan ni pipas haykunqachu Hanaqpachaman; imanaqtin llapan tiempo yupaynimpi mana allin kawsayman urmaranku; ña huchuy tiempo yupaynimpi urmayuqkuna manan haykullanqakutaqchu; paqaspa tesimuyupaq Cheqaq rimariyniyta asuantan ayquechinkichis Hanaqpachamanta; asuanta pantachinkichis, asuanta huchapakunkichis; ima huchuy mana allin ruwasqaykichispas hoq hanaq pachata wisq’ansunkichis; llapaykichismi yupanaykichis sapanka huchuy tiempuq yupayninta, p’unchaykunata, killakunata, watakunata ima, kausasqaykichis watakama; kay llapan huñuytaqmi ruasqaykichismanta, sapanka runakuna chunka iskayniyuq watayuqmanta yuparinaykichis; kay wataq ñawpantaq’a llapan runapas mana huchayuqmi qanku ñawpaq Diosniykichispi; picha huchuy yupaynin tiempupi millayta rimaran otaq millayta ñaqarichiran inocente wawaykunata manallataqmi haykunqachu Hanaq Pachaman; imanaqtinchus paykuna hoq kawsaykunapi, mana allinta ruwaranku, mana huchayuq kashanpanku, ñak’arichisqa karanku, chayraykun qelqasqa karan: Ama Hoqta Ruwaychu Mana Chhaynata Qanta Ruwanashuykikupaq; chayrayku mana mana allin taytakunaqa haykunqakuchu Hanaqpachaman; nitaq padrastro, madrastra, ni huchuy inocente wawa mana allin waqaychaqkunapas; kausayninkuq’a watasqan kasian chanin justicianku inocente huchuykunaqpaq; imanaqtinchus llapan huch’uyqa Hatunmi kan Hanaqpachapiqa; ¿manachu yacharankichis Llapan Allin Sonqoyuq Runakuna Naupa Kamaqniykichispa Naupaqempi? kaymi yachachiwanchis llapan mana rikukuqkuna ñawpapi Jehova Kamaqnichispa kuskachayninpiqa taririkun; chayraykun espirituykichisqa mana ñawpaqchu Hanaqpachapiqa; ñawpaqpiqa kanku kay pachapi pisinchasqa runakuna; kamachisqa karan allin sonqoyuq kanaykichispaq, imaymanakunaq hawantapas; qhepakunaqqa allin sonqoyuqpunin; manan hatunyachinchu kawsayninta payllaqaq; cheqaqtan niykichis, llapan payllapaq kaqqa manan Hanaqpachaman haykunqachu; chay hatunchaynin hoq huchuy yupayninpipas qanman; hinallataq mana allin hamut’asqaykikunapas, manan Hanaqpachaman haykunqachu; kay kawsaypachaq urmayninqa mana allin ruwasqakunaq huchanmi, imaraykus mana yachariq iñiqkuna yachachiykunata masttarasunkichis qankunaman qaqa religión; kay supayqa pachaq pachaq watanmi iñiyta qhatuspa qapaqyaran, ruwaranmi munasqanman hina; huchuy allin sonqoyuqkunata ripararanchu; allin sonqoyuqqa manan kawsayninta q’emiranchu qhapaqkaykunawan; imanaqtinchus chay kawsaykunataqa ña llallipanku; ñan kawsaranña wakinkunaq kawsasqanta; llapan qapaqkuna, imaymanayuqkuna qhepasqa espirituyuqmi kanku; hoq kawsayllapaq kawsarinku; aswampas mana yachankuchu kamachikuykunata, kay runakuna reqsisqa kasianku papa sutiyoq; rameraq umanninku; kay kausaqkunaqa Hanaqpachapiqa mana reqsisqachu kanku mayqenpas; nitaq haykuranchu; allin sonqoyuq runakunallan haykunku; hinallataq llapan religionkunapas reqsisqachu kanku; hinallataq pachaykichisqa manallataqmi riqsiskachu; imaraykuchus mana tukukuqmi kamachiykunaqa; hoq kamachikuymi nin llapan Hanaq Pacha teqsimuyuqa mana tukukurikuqmi; sinchi mana tukukuq kaspa, mana rikukuqkunapas rikukapun; hoq kamachikuytaqmi nin: sapankaykichismi Hanaqpachaykichista ruwakunkichis; chhayna kaqtinmi runa papakuna, hinallataq qatiqninkunapis hamut’ayninkuwan hoq mana allin pachata ruwanku; llapan teqsimuyupas hoq hanaqpachallayuqmi; materialista yupaychaykuna manan Kamaqnikichispa mallki tarpusqanchu, manataqmi Hanaqpachapi reqsisqachu; hinaspapas imaymana mana riqsisqa doctrina, ciencia, secta religionkuna, sichus mana allinta qhawariranku allin sonqoyuq runakunata manallataqmi riqsiskachu; cheqaqtan niykichis kay pachataqa allin sonqoyuqkunan umallinanku karan; paykunan kanku umalliqkuna Hanaqpachapi ; cheqaqta niykichis kay pachaqa kamachikuqkunaqa kanan karan allin sonqoyuq wawaykuna; paykunan umallinku Hanaq Pachapi; umallinku Wichaypi, hinallataq uraypipas; imaraykun kay teqsimuyuta mana Hanaqpachapi mañakuqkuna, laqhayaq kawsaypi runakunan umallinku; kamaspataq mana Diospa Kamaqninkuq sutinpichu ruwanku; manan chaninchawankuchu willakuyninkupi, ñanninkuqa manan apanchu Diospaq Hanaqpachaman; ripuqllan; hoq samaypi tukukuqlla; qawarini, chaninchani hamut’asqankuta, hinallataqmi kawsayninkuta, imanaqtinchus llapan teqsimuyupin kashani; rikunin paykuna laqha pacha ruwakusqankuta, Cheqaqtan Niykichis Qhapaqman Tukuqkuna, Manan Mayqenniykichispas Qhepankichischu, Manataqmi Ni Pipas Mana Kamachikusqayta, Hunt’aqqa Qhepakunqachu; sichus allin sonqoyuqkuna umallinkuman karan qallariymanta kay pachaqa manan Juicio Finalmanqa haykunmanchu karan; mana allin runakunan Juicio tupuytaqa paqarichinku; kaykunataqmi mana haykunqakuchu Hanaqpachaman; qankunapin kamachikuykuna kashan; chhaynapunin wiñaynintinpas karan; hamut’allaskaykichiswanmi, chanin tupaytaqa paqarichimurankichis; hamut’aywan mana hamut’aywanpas kamachiyninkutan paqarichinku; manan ni pipas pisinchasqaqa qhepakunchu; llapankupas kuskanchasqan; manan pipas pisichu Kamaqninpaqqa; kay kawsaykunaqa imaymanakunapin rikurin; tukuy rikusqaykichisqa mañakusqaykichismi; qankunataqmi qhawarirankichis mañakusqankuta, manaraq kay kawsayman hamushaspanku mañakuranku sumaq kawsayta; kay derechoyniykichiskuna imaymanakuna kaypachapi rikukun, llapan ñawikis rikusqantapas mañakurankichismi; chayraykun teqsimuyuqa justiciata mañakun Dios Kamaqmanta, hinallataqmi kawsaq mana kawsaqpas sapankalla kanku; Kamaqnikichispa justicianq’a imaymanakunapin rikukun, imapas rikusqaykichis mañankuranquichismi kusqanchaypi hoq kawsariqkunawan, rikukuq hinallataq manarikukuqkunawan; imaraykuchus Hanaq Pacha llapan teqsimuyu ruarisqampi kawsariqmi kasian; rikukuq manarikukuqkunapas kanmi paykunapaq derechuninku justiciata mañakunankupaq Jehova-Diosninykichisman; llapan rikukuq hinallataq mana rikukuq kanmi paykunapaq libertad nisqa ñanninkuta aqllarinankupaq; sapankakunapaq; mana chaynaqa manan kanmanchu q’apaq Justicia; manan kanmanchu chanin kay, sapanka derechunninkupi; q’apaq Justicia Kamaqninykichismanta kaspa hoqlla; phuturin hinaspa rikukunmi mana tukukuynimpin; Paypiqa manan imapas tukukuqchu; justicia nisqaqa paq’arimun imakuna ruasqaychismantan; kaymi kasian reqsisqa Kachi Kawsay hina; chaymi ruarin Justicia nisqata; Kachi Kawsayninqa kasian kikin yachiriymi, taripasqaykichis sapanka kawsayniykichispi; chayrayku qankuna kawsayniyquichispi aqllarispa, manan kuskachu puririnquichis taripay yachariykunapi; hoqkuna ñawpanku, hoqkunataqmi qhepanku; kay kamachikuymi yachachisunkichis mana imapas kuska purisqanta; sapanka yachariykunaqa wiñaypaqmi qhepakun qankunapi; ichaqa llapampas tukukuqllan; qankunapunin paq’arichimunkichis chaninchayninta qasq’aykichismanta hinallataq yacharisqaykismanta; cualidad nisqaqa hamut’ayniykichismi, hinallataq calidad nisqaqa qomusunquichis atipay kallpata espiritualmente Hanaq Pachapi; asuan kallpaypayoq calidad nisqata taripankichis allin sonqoyuq kaywanmi, qatikachasqa paykuna kusikuywan, hinallataq llanq’aywan; kaymi kasian hatun yapaynin Comunismo Celestial sutichasqa Hanaq Pachapi; Comunismo Celestial kan kallpan erqeq hamut’askanninwan; hina pichus mana kusikuyta tarpuran kawsaynimpi chayqa manan haykunmanchu Hanaqpachaman; nitaqmi phiñasqa runakuna haykunqachu; ña phiñaynimpas qaqtin hoq yupay tiempopi; llapaykichismi Hanaq Pachapi nimuranquichis kusisqapuni ima llaki qaktimpas kawsakusaqku; Hanaq Pachata qatipaspa; nimurankichismi kusisqan ima ruaypipas taririkusaqku; manan mañakurankichischu phiña kawsayta; mana hinaqa yacharankichis mana haykunaykichista Hanaq Pachaman; sichus kawsayniykichispi phiñakurankichis chaykunaqa rikukun imaraykuchus kay Sistema de Vida nisqata qankuna aqllarankichis; hinaspa qollana umalliqkuna kutichinanku ima ruasqankuta kay Juicio Finalpi; hinata mañakuranku, hinallatataq hunt’arikunqa paykunapaq; kay saqrakuna Capitalismo explotador ruariqkunapaqmi, apariqkunapaqmi, chayarinqa llapan ñitiy Justician Diosmanta; kay saqrakunan Dios Kamaqta niranku kamachiyniykita chaninchasaqku kay pachapi; manan q’irinchaqninchu kasaqku kawsariqkunapaq; imanaqtinchus kay Sistema de Vida nisqa, rurun qaktin kay allin yachaymanta, hinallataq acomodasqa runakunamanta, kasianmi q’irinchaq waway kawsariqkunata; kay q’irinchaymi chayarisian tukukuyninman, imanaqtinchus Mosoq Qallariymi chayarin; imanaqtinchus q’allarin mosoq paq’arimuynin, Mosoq Kawsay nisqa; Mosoq Pacha Mosoq tiempuq yupayninwan; Mosoq Munanakuy Mosoq Ñan Kawsaypaq; ¿Manachu yachachisurankichis Dios Kamaqniykichis yapamantan mosoqyachinmi imaymanakunatapas?; Juicio Final nisqaqa qallarin Doctrina del Cordero de Dios nisqawanmi; ñaq’ariywanmi tukukun, imanaqtinchus violación nisqa Diospaq kamachiyninkunaqa aparimun ñaq’ariyllata; imaynan kausayniykichispi qawarirasnkichis hina; injusticia nisqa qawarisqa kawsayniquichispi kan; injusticia aqarimusqan Sistema de Vida nisqamanta; Sistema de Vida mana Kamaqnikichispa paqarichisqan, hinaspa mana Hanaq Pachapi reqsisqa.-

ALFA I OMEGA

Qélqarin: Qállariynin hinallataq P’uchukaynin

(Escribe: ALFA Y OMEGA)